понедељак, 25. јануар 2016.

SIPA upala u "Avaz" (foto)