среда, 30. јануар 2013.

Anđelko Kozomara (juli 2000.): Dodik mi je prijetio da ću biti likvidiran


Anđelko Kozomara, odgovorni urednik “Euro Blica” i jedan od vodećih apologeta Milorada Dodika, nije uvijek bio u dobrim odnosima sa subjektom sopstvenog divljenja i obožavanja. Naravno, Kozomara ima puno pravo da voli i brani Dodika koliko hoće, ali isto tako javnost ima pravo da zna kakvi su nekada bili odnosi između ovog dvojca. Kozomara je prije 15-tak godina bio direktor SRT/RT RS, a sa te funkcije ga je polovinom 2000. godine smijenio tadašnji visoki predstavnik Volfgang Petrič. Krajem jula te godine u magazine “Reporter” (broj 119.) objavljen je intervju sa Anđelkom Kozomarom u kojem je on veoma teškim i oštrim riječima kritikovao Milorada Dodika i njegov način vladanja. Intervju sam, koje li slučajnosti, uradio ja, pa ga sada emitujem u cjelosti i bez ikakvih izmjena. 

Intervju: Anđelko Kozomara, smijenjeni direktor RTRS-a

Petrič kleči pred Dodikom

Petrič je dosta dugo tome odolijevao i uspijevao da sve to vrijeme brani nezavisnost i integritet RTRS-a, odnosno principe na kojima počiva zapadna demokratija. On je branio te principe dostignute u RTRS-u, ali ovog puta ti pritisci su očigledno bili veoma jaki

razgovarao: Slobodan Vasković

Generalni direktor RTRS-a Anđelko Kozomara smijenjen je odlukom visokog predstavnika Volfganga Petriča. Kozomara, koji je za vrijeme svog dvoipogodišnjeg mandata na čelu nacionalne RTV optuživan da je i izdajnik i Dodikov glasnogovornik i čovek SDS-a i kadar socijalista i poslušnik Miloševića i američki špijun i oficir KOS-a, jedini je čovjek iza koga je međunarodna zajednica, uprkos volji premijera Milorada Dodika, prvo stala, a potom ga, devet mjeseci kasnije, kako on tvrdi, za račun premijera smijenila.
“Visoki predstavnik je 5. novembra prošle godine zabranio Miloradu Dodiku da me nezakonito smijeni sa mjesta generalnog direktora RTRS-a. I poslije toga ga je javno u nekoliko prilika upozoravao da se mora pridržavati zakona. Visoki predstavnik je ovog puta odlučio da on lično prekrši zakon u interesu Milorada Dodika, jer idu izbori, a Dodik se kandidovao za predsjednika republike”, kaže Kozomara u intervjuu za Reporter. Prema njegovom mišljenju, bilo je potrebno pretvoriti RTRS u privatnu televiziju “nekakvog Milorada Dodika, u razglasnu stanicu njegove predizborne kampanje”, na šta, kako ističe, on nije pristajao.
“Moja upornost je kod visokog predstavnika izazivala sve veću odlučnost i spremnost da se zakon prekrši, i to zakon koji je on nametnuo ovom narodu i RS”, ocjenio je Kozomara.

Reporter: Možete li precizirati gdje je gospodin Petrič prekršio sopstveni zakon?
Kozomara: U članu 15 je jasno rečeno da se UO razriješava dvotrećinskom većinom u Narodnoj skupštini RS i da ta skupština bira novi UO na osnovu prijedloga iz pet određenih struktura. U ovom slučaju on je, potpuno nezakonito, smijenio UO, imenovao novi, koji nije nestranački, jer u njemu ima članova određenih partija, poput Miloša Babića, koji je član političkog savjeta SNS-a; potom nema nikoga iz ekonomske struke, kako je zakonom predviđeno. Dalje, imate ljude, kao što je npr. Željko Kopanja, koji ima privatnu radio-stanicu i privatne novine, a član je UO najmoćnijeg medija kojem je, uz to, dužan gotovo 300.000 maraka što je nespojivo sa zakonima, ne samo RS već i sa zakonima demokratskog i razvijenog svijeta. Petrič je prekršio svoj zakon i zbog toga što je Miloš Babić u Narodnoj skupštini izabran za člana Vrhovnog suda RS, a, prema zakonu, član Upravnog odbora ne može biti imenovano ili izabrano lice.
Istovremeno, visoki predstavnik je svojom odlukom naložio novoimenovanom UO da na prvoj sjednici mora da promijeni generalnog direktora; imenuje vršioca dužnosti i raspiše konkurs za to mjesto. Vrhunac je da je sjednicu tog UO njegov predsjedavajući gospodin Miloš Babić sazvao bez mog znanja, protiv poslovnika, i to još u zgradi OHR-a, a ne u zgradi RTRS-a. Na toj sjednici nisam samo ja razriješen dužnosti, već i gospođa Nada Puvačić, glavni urednik informativnog programa, mada UO nije nadležan za to prema tom istom zakonu koji je nametnuo visoki predstavnik.

Možete li pretpostaviti šta je uticalo da Petrič postupi ovako kako ste naveli?
Naravno da je za mene iznenađenje da je visoki predstavnik takvog diplomatskog renomea kakav ima gospodin Petrič pristao da se ponizi, da klekne pred Milorada Dodika i stavi se u poziciju instrumenta za njegovo vladanje i upravljanje. Međutim, kad se ima u vidu da Milorad Dodik nije ličnost, da on nije persona, nego obični, jednostavni projekat međunarodne zajednice koji još funkcioniše u BiH, koji još nije do kraja potrošen i još se misli da nešto može učiniti, onda je potpuno jasno zašto je gospodin Petrič pogazio sve regule da bi se domogao najmoćnije medijske kuće u RS i pretvorio je u Dodikovu razglasnu stanicu. Ja se nadam da su ovo posljednje stranice tog projekta.

Mislite li da su izbori jedini razlog ovakvog postupka visokog predstavnika ili postoji mogućnost da je neko i na njega izvršio pritisak?
Prema informacijama kojima raspolažem, na njega je već duže vrijeme, tačnije od 31. avgusta prošle godine, vršen pritisak iz centara tvoraca Novog svjetskog poretka. On je dosta dugo tome odolijevao i uspijevao da sve to vrijeme brani nezavisnost i integritet RTRS-a, odnosno principe na kojima počiva zapadna demokratija. On je branio te principe dostignute u RTRS-u, ali ovog puta ti pritisci su očigledno bili veoma jaki.
U međuvremenu je došlo do mog otvorenog neslaganja sa nekim postupcima međunarodne zajednice oko transformacije Javnog RTV-sistema za emitovanje programa u BiH. Ja sam se suprotstavio odluci o formiranju javne korporacije za emitovanje programa. Tom odlukom su, bez ikakve saglasnosti entitetskih televizija, oduzeti predajnici i formirana korporacija kojom bi upravljali drugi i iznajmljivali je raznim kompanijama. Ta imovina, kada je u pitanju RTRS, vrijedna je nekoliko desetina miliona DEM. Prema zakonima RS, nije nadležnost generalnog direktora da to ustupa, već UO, a ja nisam htio da se složim sa takvom odlukom. Tada sam već bio upozoren da ću imati problema zbog toga. Sljedeće neslaganje je bilo u vezi sa radnim materijalom koji je napravljen oko Javnog servisa BiH (PBS). Taj materijal je bio poguban za RTRS, jer bi praktično značio njeno ukidanje, nestanak i pretvaranje u pomoćni desk PBS-a.

Šta to praktično znači?
Predviđeno je da PBS emituje program na frekvencijama i u VHF mreži koje koristi RTRS. Kako je nemoguće da dvije televizije emituju program na jednoj mreži, RTRS je prema tim planovima mogao da emituje sopstveni program samo u onim terminima kada to PBS ne čini. Visoki predstavnik je iskoristio te dvije situacije kada sam se ja suprotstavio takvim odlukama OHR-a i to mu je bio dobar povod za moju smjenu, a samim tim i ispunjenje namjera Milorada Dodika da preuzme RTRS.

Mislite li da će novi UO implementirati sporne odluke o kojima ste govorili?
Da. Vrlo je zanimljivo da su svi članovi UO iz Banjaluke, a da nije, kao u prošlom sazivu, zastupljena cijela teritorija RS. To je sračunato, jer se radi o ljudima koji su podložni instrumentalizaciji i spremni da izvrše ono što im se kaže. Oni nisu imali hrabrosti ni da se sretnu sa mnom, pogledaju mi u oči i kažu da sam smijenjen. Neki od njih me i ne znaju, ali su me razriješili. Dakle, kada su na to spremni, spremni su i na izvršavanje drugih naloga međunarodne zajednice. Ja bih rekao da oni neće dobijati direktne naloge od visokog predstavnika, jer gospodin Petrič se neće spuštati na tako nizak nivo na kojem su oni. Oni će izvršavati naloge sitnih činovnika iz OHR-a, narednika zapadnih armija koji vode medije u BiH, što je bosanskohercegovačka tragedija i tragedija ove profesije. Uostalom, taj UO nema ni moralnog, ni profesionalnog digniteta da bi upravljali jednom tako moćnom medijskom kućom od nacionalnog interesa kao što je RTRS.

Da li se, uprkos vašim kritikama, može desiti da program RTRS-a bude unaprijeđen?
Bivši supervizor Dragan Gašić i ja uveli smo princip ravnopravne distance prema svim političkim partijama, mada se i na našu uređivačku koncepciju mogu staviti primjedbe. Da nije bilo te naše odluke, odgovorno tvrdim da se SDS i SRS nikada ne bi pojavili u večernjem dnevniku. Ja bih volio da nisam u pravu, ali sve ono što se događalo posljednjih dana, govori da se taj princip više neće poštovati i da će biti istjeran iz DESK-a, odnosno da će se program uređivati samo po fonu Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Inače, takav naziv stranke u političkim prilikama koje ovdje vladaju tragičan je - stranka se zove Nezavisni socijaldemokrati, a bavi se gušenjem osnovnih ljudskih sloboda - pravovremenog i pravilnog informisanja.  
Uostalom, kakav će program biti, vidjelo se već prvog dana vladavine novog UO i rukovodstva RTRS-a, kada nije emitovano u cijelosti moje saopštenje povodom odluke visokog predstavnika.

U javnosti prevladava mišljenje da je i premijer Milorad Dodik platio određenu cijenu za vaš odlazak - eliminisanje Rajka Vasića sa mjesta ministra informacija u Vladi RS.
To je samo jedna prividna nagodba. Rajko Vasić je ostao šef vladinog biroa za odnose sa javnošću i, praktično, ostale su mu sve ingerencije ministra, sem zakonodavno-pravne. Tačno je i da je rečeno da treba da idemo zajedno, ali mislim da će se cijena koju je Milorad Dodik platio za moju smjenu vidjeti veoma brzo. Ja ne bih sada o njoj govorio, ali ona će se uskoro sama iskazati u vidu nekih odluka koje će skupo koštati RS i njene građane. A to je Milorad Dodik objeručke dao samo da bi dobio RTRS.

U početku su odnosi na relaciji premijer-ministar informacija-rukovodstvo RTRS-a bili u redu, a onda je došlo do naglog zaoštravanja. Zbog čega?
Odnosi su bili u redu sve do bombardovanja SRJ. Nakon toga ti odnosi su se osjetno promijenili i došlo je do žestokih napada iz OHR-a na uređivačku politiku RTRS-a, kada smo i kažnjeni od IMC-a. To je ujedno bila i posljednja kazna. Tada je Ministarstvo informacija podiglo pravu hajku protiv mene i RTRS-a preko Nezavisnih novina, Glasa srpskog, i taj sukob evo traje punih sedamnaest mjeseci.
Sukobi na toj relaciji su eskalirali pojavom zaista otvorenog kriminala u RS, koje mi nismo htjeli da prikrivamo, niti da prećutkujemo. O tome smo, koliko smo mogli, informisali javnost, što nije bilo po volji glavnih aktera tih mafijaških odnosa. To je bio osnovni razlog za pokušaj moje smjene 5. novembra.

Zamolio bih vas da nam precizirate ključni razlog sukoba?
Ključni razlog je bio što su Rajko Vasić i njegovi drugovi, urednici i vlasnici pro-Dodikovih medija zahtijevali da ja svako jutro primam od njih zadatke -kako ću da informišem javnost i koga treba u dnevniku da kritikujem. Ja to nisam prihvatao, a oni su pokušali preko nekih ljudi unutar kuće da izazovu “spontani puč”. Namjestili su ostavke trinaest urednika, a iza svega je još stajao SNS. Mi smo reagovali efikasno i spriječili taj prvi veliki udar - koji je bio brutalan i krajnje agresivan - Rajka Vasića na RTRS. Vasić se nakon neuspjeha pretvorio u doušnika i denuncijanta i počeo da piše protiv RTRS-a raznim međunarodnim organizacijama, a prije svega američkim institucijama.

Gdje je u svemu tome bio premijer?
Milorad Dodik se po savjetu svojih mentora u početku držao po strani, sa jasnom kalkulacijom da ako Vasić pobijedi, prirodno je da je on stajao iza toga. A ako Vasić izgubi, on, naravno, “nema pojma” šta se događalo. Petog novembra, kada je bio drugi veliki udar, inscenirana je sjednica vlade, kojoj Dodik nije prisustvovao. Bio je u Francuskoj, i nakon što je međunarodna zajednica snažno reagovala štiteći mene i RTRS, Dodik je izjavio da se pokušaj moje smjene ne bi desio da je on prisustvovao sjednici.
Dakle, imao je u tom slučaju savjetnike koji su izvježbani za takve diverzantske akcije i oni su mu mudro rekli da se drži što dalje. Međutim, pred lokalne izbore on više nije mogao da se kontroliše i stavio se u prvu liniju za rušenje generalnog direktora RTRS-a.

I tada, a i nedavno ste od gospodina Vasića optuživani da radite za SDS i SPRS, odnosno za gospodina Dragutina Ilića?
Javnost vjerovatno zna, a Vasić zna sigurno da ga je Dragutin Ilić lično pozvao 1998. i ponudio mu funkciju ministra za informacije. Prema tome, zašto su se tako dobri i bliski prijatelji poput njih dvojice razišli, to je njihov problem i ja u to ne ulazim. Mene Dragutin Ilić nikada nije predlagao ni na jednu funkciju. Naprotiv, Dragutin Ilić me je kritikovao ili sprečavao da napredujem.
Što se tiče SDS-a, u vrijeme njihove apsolutne vladavine ja sam dobio otkaz i nisam mogao da radim novinarski posao u toku rata. Ne znam po kojoj logici sam ja čovjek SDS-a. Uostalom, Rajko Vasić je poznat i po tome da ne samo da etiketira ljude, nego im prije toga pljune na čelo, pa onda zalijepi etiketu.

Ukoliko već niste čovjek SDS-a i ovdašnjih socijalista, da li ste čovjek Beograda i Slobodana Miloševića?
Slobodan Milošević je, poznato je, postavio Milorada Dodika za predsjednika Vlade RS, i Rajka Vasića za ministra informacija. Njih dvojica su, po preporuci Dragoljuba Milanovića, generalnog direktora RTS-a, došli kod Miloševića da dobiju njegov blagoslov. Ja nikada nisam bio na tom kanabeu, nikad se nisam sreo s njim i nikad nisam učestvovao u bilo kakvim razgovorima, sjedeljkama, pa čak ni koktelima kojima je prisustvovao bilo ko iz SPS-a, JUL-a ili vlasti u Srbiji ili u Jugoslaviji. Pogotovo u Banjaluci nisam pravio poslovne centre koje, kao što vidite, oni prave sa biznismenima iz Beograda koji su članovi JUL-a ili SPS-a.

Da li ćete nakon svega ostati u ovom poslu ili ćete se povući?
Ja sam na ovo mjesto došao iz svoje privatne firme i imam gdje da se vratim. Naravno da se nakon dvije godine žrtvovanja sebe i svoje porodice za RTRS teško pomiriti s tim da je definitivno stavljena tačka na rad u informisanju. Ja i dalje mislim da sam jedan od najboljih i najiskusnijih novinara u RS i mislim da ima potrebe za mojim daljim angažmanom. U svakom slučaju, vidjećemo kakvim i gdje, ali sigurno neće biti nešto što će biti propaganda na bilo čijoj strani.

Vasić prijetio Kozomari, a Dodik tvrdio da će ga likvidirati
Poslije bombardovanja SRJ bio sam upozoravan od Rajka Vasića da vodim računa, jer bih mogao lako da izgubim glavu. Sljedeće prijetnje bile su od Milorada Dodika, koji mi je poslije poznatog incidenta u dvorani Borik otvoreno prijetio da ću biti likvidiran, da će se meni i mojoj porodici dogoditi sve najgore. Tada su intervenisale neke međunarodne organizacije, koje su ga upozorile da se tako ne ponaša.      

Ne vjerujem u demokratizaciju RTRS
Ja ne vjerujem u demokratizaciju RTRS-a. Ovo će biti gašenje i onoga što smo Gašić i ja postigli. To će biti vraćanje nekoliko mjeseci ili godina unazad, jer će RTRS pretrpjeti jednu snažnu okupaciju različitih interesa.
Ne znam da je bilo kome u svijetu urađeno to što je Milorad Dodik uradio RTRS-u dajući nalog da se obustavi naplata RTV-pretplata preko telefonskih računa. Od 29. marta mi nismo primili ni jednog pfeniga, ali smo preživjeli taj udar, i sve do ovog mjeseca redovno smo isplaćivali plate. Uprkos tome što tri mjeseca nismo imali nikakve izvorne prihode, zabilježili smo svega 103 hiljade maraka gubitka. To je minimalan gubitak, s obzirom na to da smo u tom periodu ostali bez tri miliona maraka očekivane RTV-pretplate. Taj finansijski udar na RTRS Milorad Dodik je izvršio u dogovoru sa nekim ljudima iz međunarodne zajednice. Sigurno je da će Dodik sada otvoriti kesu i plaćati svoje poslušnike.


Nisam KOS-ovac
Za vas tvrde da ste visoki oficir KOS-a?
Ja nisam oficir KOS-a, ja sam u toku rata bio major obavještajne službe VRS, a ne kontraobavještajne. Za svoj rad sam dva puta vanredno unapređivan u ratu i mislim da sam za razliku od nekih koji se pozivaju na patriotizam, pri tom olako dijeleći lekcije drugima, časno odradio svoj posao u tom nesrećnom i tragičnom sukobu u BiH.